Çakra Bilekliği ( 8 MM ) – 7 Farklı Doğal Taş
İnternete Özel İndirim
çakra bilekliği

Çakra Bilekliği ( 8 MM ) – 7 Farklı Doğal Taş

38 adet stokta

60,00  44,95 

Yeşim Taşı

Varisit Taşı

Ametist Taşı

Dumanlı Kuvars Taşı

Akuamarin Taşı

Lapis Lazuli Taşı

Akik Taşı

38 adet stokta

- +
Favorilerime Ekle

ÇAKRA BİLEKLİĞİ ( BU ÜRÜNDEKİ METAL MALZEME 925 AYAR GÜMÜŞTÜR )

BU ÜRÜN 7 FARKLI DOĞAL TAŞ KULLANILARAK YAPILMIŞTIR

1.Kök Çakra – YEŞİM TAŞI

Kuy­ruk so­ku­mu üze­rin­de­dir. Bu­ra­da böb­rek üstü bez­le­ri var­dır. Böb­rek üstü bez­le­ri, her iki böb­rek üze­rin­de­dir ve beden sı­vı­la­rı­nın kim­ya­sal ya­pı­sı­nı kont­rol eder­ler.

 

2.​Alt Karın Çak­ra­sı (Sak­ral) – AKİK TAŞI

Göbek de­li­ği­nin al­tın­da, karın böl­ge­sin­de­dir. Bu­ra­da yu­mur­ta­lık­lar, er­bez­le­ri ve pros­tat bezi var­dır. Bu çakra hem cin­sel, hem de ya­ra­tı­cı ener­ji­yi kont­rol eder.

 

3.​Mide Çak­ra­sı (Solar Plek­sus) – LAPİS LAZULİ

Gö­ğüs­le­rin al­tın­da göbek de­li­ği­nin üze­rin­de­dir. Bu­ra­da mide, ka­ra­ci­ğer, dalak gibi or­gan­lar bu­lun­mak­ta­dır. Salgı bezi ola­rak, mi­de­nin hemen ar­ka­sın­da pank­re­as var­dır. Pank­re­as en­sü­lin sal­gı­lar, bu da kan şe­ke­ri dü­ze­yi­nin den­ge­len­me­sin­de ve kar­bon­hid­rat­la­rın me­ta­bo­liz­ma­sı­nın kont­ro­lün­de önem­li rol oynar.

4.​Kalp Çak­ra­sı – AKUAMARİN

Gö­ğüs­le­rin or­ta­sın­da­dır. Bu­ra­da timüs bezi bu­lu­nur. Timüs be­zi­nin ça­lış­ma­sı ile ba­ğı­şık­lık sis­te­mi ara­sın­da yakın bir iliş­ki var­dır.

 

5.​Boğaz Çak­ra­sı – DUMANLI KUVARS

Önde gırt­lak çı­kın­tı­sın­dan baş­la­ya­rak boy­nun ar­ka­sın­da, omu­ri­lik so­ğa­nı­nın hemen al­tın­da son bulur. Bu­ra­da ti­ro­it bezi var­dır.

 

6.​Alın Çak­ra­sı (Üçün­cü Göz) – AMETİST

Alın üze­rin­de­dir. Bu­ra­da hi­po­fiz salgı bezi var­dır. Bu bezin iş­le­vi, bü­yü­me­yi ve me­ta­bo­liz­ma­yı kap­sa­yan hor­mon­la­rı sal­gı­la­mak­tır. Bu çakra hem fi­zik­sel, hem de spi­ri­tü­el an­lam­da görme ile doğ­ru­dan bağ­lan­tı­lı­dır.

7.​Taç Çakra – VARİSİT

Başın üst kıs­mın­da bu­lun­mak­ta­dır. Bu­ra­da epi­fiz salgı bezi var­dır. İşlevi tıbbi açı­dan tam ola­rak ka­nıt­lan­ma­mış olsa da bü­yü­me ile il­gi­li ol­du­ğu sa­nıl­mak­ta­dır.

ELASTİK YAPIDADIR YETİŞKİN KADIN VE ERKEKLER İÇİN UYGUNDUR

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“Çakra Bilekliği ( 8 MM ) – 7 Farklı Doğal Taş” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Birkaç kelime yazın ve enter'a basın

Alışveriş Sepeti