Ön Bilgilendirme Formu

Konu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, aşağıda bilgileri verilen Satıcı ile akdedilecek Mesafeli Satış Sözleşmesinin kurulmasından önce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Mevzuat”) kapsamında Satıcı tarafından tüketiciye (“Alıcı”) yapılması gereken bilgilendirmeyi içermektedir. İşbu ön bilgilendirme formu, aşağıda bilgileri verilen Satıcı ile akdedilecek Mesafeli Satış Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.  İşbu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle Alıcı, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa harç, vergi, kargo ücreti gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Satıcı Bilgileri

Unvan: Muhammet Salih Yıldırım

Mernis No:

Merkez Adres: Bahariye Cad. No:17 B (Opera Onur Çarşısı Altı) Kadıköy -İstanbul

Telefon: 0555 744 19 11

E-posta: info@tassandigi.com

Sözleşme Konusu Mal ve Hizmetin Temel Nitelikleri

Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı v.b.) Site’de yer almaktadır.

Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Kodu ve Adı  
Adet  
Birim Fiyatı (KV dahil)  
Ödeme Şekli: Online Ödeme Sistemi
Toplam Fiyat (KDV dahil)  

 

Genel Hükümler

Alıcı, Satıcı’ya Site’de sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın; Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, sözleşme konusu hizmeti eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve yasal mevzuat gereklerine uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, sözleşme konusu hizmetin sağlanması için işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu hizmeti sağlama yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde sağlayamayacak ise, durumu Alıcı’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı bu durumda siparişin iptal edilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını saklı tutar. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi durumunda Alıcı’ya hizmet bedeli tutarını 14 gün içinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan,Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Cayma Hakkı ve Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Alıcı, cayma hakkını, aşağıda belirtilen cayma formunu Satıcı’ya yukarıda belirtilen yazılı veya elektronik iletişim yolları ile ulaştırarak  kullanabilir. Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı tarihte veya o tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmalıdır.

Alıcı iade edeceği malı Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın iade için öngördüğü anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcıya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir.

Malın iade alınamaması için haklı sebeplerin varlığı halinde Satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal/hizmet tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirir. Bu durumda Satıcı, ödenen bedeli ve varsa belgeleri 14 (ondört) gün içinde Alıcı’ya iade eder.

İade edeceğiniz ürünleri “Aras Kargo Rıhtım” şubesine Muhammet Salih Yıldırım adına ürünlerin faturası ile birlikte karşı ödemeli olarak göndermeniz ve gönderi esnasında aldığınız takip numarasını iade formuna eklemeniz gerekmektedir.

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

  • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler,
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler.

 

Uyuşmazlıkların Çözümü

Mevuzat kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcı, satın alınan mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya doğrudan veya Site üzerinden iletebilirler. Şikâyetin iletilmesi halinde Satıcı sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda, uyuşmazlık konusundaki başvurular, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemelerine yapılabilir.