Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

Sayın Kullanıcı,

Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Site’ye üyelik, aşağıdaki koşulların tarafınızca kabulüne bağlıdır. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz. Böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı durdurmalısınız.

/ sitesinin (“Site”) tüm hakları merkezi Bahariye Cad. No:17 B (Opera Onur Çarşısı Altı) Kadıköy, İstanbul- Türkiye adresinde bulunan Muhammet Salih Yıldırım adına Taş Sandığı şahıs şirketine ait olup (“Taş Sandığı”), Site’nin Kullanıcılar ve Üyeler tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir.

Taş Sandığı, Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi de dahil olmak üzere, Site ve Site uzantısı kapsamında sunulan hizmetleri, ürünleri, fikir ve sanat eserlerini, Site’de sunulan herhangi bir bilgi ve veriyi, önceden herhangi bir ihtar veya ihbar yapmaya gerek olmaksızın değiştirme, Site yayınına ara verme, Site yayını tamamen durdurma ve Site’yi en geniş kapsamda yeniden düzenleme haklarını saklı tutmaktadır. Taş Sandığı’nın yapacağı bu minvaldeki değişiklikler, Sitede yayımlanmalarıyla birlikte yürülüğe girer ve bu değişiklikler, kullanıcı tarafından Site’ye girilmesi, herhangi bir şekilde erişim yapılması veya Site’nin kullanılması ile birlikte kabul edilmiş sayılır.

Site’ye üyelik formunu eksiksiz ve doğru dolduran ve Taş Sandığı tarafından üyelikleri uygun bulunarak onaylanan gerçek ya da tüzel kişiler (“Üye”) olarak kabul edilir. Üyelik için 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur.

Site’ye giriş yapan, Site’yi ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan, Siteye erişen ve/veya herhangi başkaca bir şekilde bağlanan tüm üye ve ziyaretçiler (“Kullanıcı”), bu sayfada düzenlenmiş olan  Web Sitesi Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’ne uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler. İşbu yukarıda anılan “Kullanıcı” ifadesi, üye girişi yapmak suretiyle veya herhangi bir şekilde Siteye giriş yapan, Siteyi kullanan, inceleyen veya herhangi bir iletişim cihazı (cep telefonu, bilgisayar gibi) aracılığıyla Site’ye bağlanmış olan veya Site üzerinden elektronik veri alışverişinde bulunmuş veya bulunmakta olan herhangi bir kişiyi ifade etmektedir.

Hizmet İçeriği ve Sözleşmenin Konusu

Taş Sandığı’nın, Site üzerinden vereceği hizmet (“Hizmet”); Taş Sandığı’nın online alışveriş sitesinde satışa sunulan ürünlerin; üye tarafından bedeli ödendikten sonra Taş Sandığı’nın stok durumunun uygun olması halinde taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından ayıpsız ve hasarsız olarak teslimidir. İşbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”) Taş Sandığı ile Üye arasında, Üye’nin Taş Sandığı’nın Site’sinde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi, Site’nin kullanılması, üyeliğe ilişkin şart ve kuralların tespit edilmesi ve üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:

Taş Sandığı, Site’de mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak bu bilgilerin her zaman güncel olmayabileceği Üyeler ve Kullanıcılar tarafından gözetilmelidir.

Taş Sandığı, dilediği takdirde, hiçbir gerekçe göstermeksizin üyenin üyeliğini iptal etme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda Taş Sandığı’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

Taş Sandığı mücbir sebeple ya da tümü kendi takdir yetkisine bağlı olmak suretiyle herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin işbu Site’nin Hizmetlerini ve/veya herhangi bir sayfasını düzeltme, kaldırma veya değiştirme hakkını saklı tutar.

Taş Sandığı’nın satışları stoklar ile sınırlıdır. Site’de stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir. Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi söz konusu ürünlerin mutlaka Site veya Taş Sandığı mağazalarının stoklarında bulunduğu anlamına gelmez. Site’de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran Taş Sandığı’na aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla  Taş Sandığı hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

Kullanıcı ve Üye, Site’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Kullanıcı ve Üyelerin Site’ye ekleyecekleri her türlü ifade, yorum, yazı, resim, görsel ve sair her türlü bilgi ve belge genel ahlaka ve adaba ve ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uygun içerik ve şekilde olmalıdır. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Taş Sandığı böyle bir ihlali ilgili kanun uygulayıcı mercilere bildirecek ve Üye’nin kimliğini açıklamak suretiyle onlarla işbirliği yapacak ve bir ihlalin olması durumunda Üye’nin siteyi kullanma hakkını sonlanacaktır. Böyle bir durumda Kullanıcının, Üyenin veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili Taş Sandığı’nın hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle Taş Sandığı’ndan herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Üye, kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üye’nin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Kayıt sırasında verilmiş olunan e-mail adresi Üye’ye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Taş Sandığı’na karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Taş Sandığı’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

Üye, Site’ye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, yanlış üyelik bilgisi verilmesi sebebiyle doğacak zararlardan dolayı Taş Sandığı’nın hiçbir hukuki sorumluluğu olmadığını, Taş Sandığı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sebebiyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üye, yanlış bilgi vermesi halinde Sözleşme’nin Taş Sandığı tarafından tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın sona erdirebileceğini kabul eder. Üyelik başvurusu yapılırken üye tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinin tespiti Taş Sandığı’nın sorumluluğunda değildir.

Site’de sunulan bütün içeriğin (sitede bulunan ürünler, bilgiler, metinler, resimler, markalar, ikonlar, görsel veya işitsel vs imgeler, video klipler, tasarımlar, kataloglar, dosyalar, listeler, datalar, kodlar, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb.) Fikri Mülkiyet Hakları, Taş Sandığı mülkiyetindedir. Taş Sandığı, bu gibi hakların tamamını saklı tutar. Yalnızca Üye veya Kullanıcının kişisel kullanımı için temin edilen içerik depolanabilir, yazdırılabilir ve görüntülenebilir. Üye işbu Site’de görünen hiçbir içeriği veya içeriğin kopyalarını yayınlayamaz, işleyemez, dağıtamaz veya başka hiçbir şekilde ve hiçbir formatta çoğaltamaz veya söz konusu hiçbir içeriği bir işletme veya ticari müessese ile bağlantılı olarak kullanamaz.

Satış Koşulları ve Sözleşmenin Kurulması

Sipariş vermekle, ürünü aşağıdaki şart ve koşullar altında ve bunlara tabi olarak satın almayı kabul etmiş olursunuz. Bütün siparişlerde, ürünün mevcut olması ve sipariş bedelinin teyit edilmesi gereklidir. Dağıtıma çıkma süreleri ürünün mevcut olup olmamasına göre değişir ve teslimat süresine ilişkin verilen her türlü teminat veya beyan, Türkiye içinde sınırlı olup posta gecikmesi veya mücbir sebepler gibi bizim mesuliyetimizde olmayan sebeplerden dolayı gecikmelere tabi olabilmektedir.  Taş Sandığı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Kullanıcı veya Üye’ye bildirir. Bu takdirde Kullanıcı veya Üye’ye siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Kullanıcı veya Üye’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

Taş Sandığı ile sözleşme yapabilmek için 18 yaşın üzerinde olmanız ve kabul ettiğimiz bir banka tarafından verilmiş geçerli bir kredi kartı veya banka (debit) kartına sahip olmanız gerekir. Siparişiniz kabul edildiğinde e-posta ile size haber verilecektir. Sipariş verirken bize temin ettiğiniz tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, siparişi oluştururken kullandığınız kredi veya banka (debit) kartının yetkili kullanıcısı olduğunuzu ve malların maliyetini karşılamaya yetecek kadar para kaynağınızın olduğunu taahhüt etmiş olursunuz.

Sipariş verdiğinizde, siparişinizin alındığını teyit eden bir onay maili alacaksınız. Bu e-posta yalnızca siparişinizin tarafımıza ulaştığını onaylayan nitelikte olup siparişinizin kabul edildiği anlamına gelmeyecektir. Biz size sipariş ettiğiniz ürünlerin dağıtıma çıktığını teyit eden bir e-posta gönderene dek sizinle aramızda bir sözleşme oluşturulmayacaktır. Yalnızca ürünler dağıtıma çıktığı zaman gönderilen teyit mailinde listelenen ürünler düzenlenen sözleşmeye dâhil edilecektir.

İhtilafların Çözümü:
İşbu Sözleşme’den kaynaklanacak ihtilaflarda yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacak olup İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. İstanbul Anadolu Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Yürürlük ve Sözleşmenin Feshi:

Üye’nin, üyelik kaydı yapması üyenin Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme, Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Taş Sandığı tarafından üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

Kullanıcı, bu Sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve garanti eder