Akik Taşı

Akik taşı

Akik taşı, Agat taşı olarak da bilinir. Topraklama taşları arasında bulunan Akik, yarı değerli bir taş türüdür. Kendini tükenmiş ve yorgun hisseden kişiler için birebir olup, kişiyi bedenen ve ruhen dengeler. Doğal taşlar alanında geniş ürün yelpazesiyle ön planda olan mağazamız, Akik taşının da farklı çeşitlerini barındırır. Değişik renklerde, boyutlarda ve özelliklerde gerçek Akik taşı seçenekleri için kategorimizi inceleyebilirsiniz.

Akik Taşı Nedir?

Akik; Kalsedon ile Kuvars mineralinin bir araya gelmesiyle oluşan bir taş türüdür. Bu nedenle ‘Kalsedon Kuvarsı’ olarak da nitelendirilebilir. İngilizcede ‘Agate’ diye bilinen Akik taşı, ayrıca ‘Ölümsüz Taş’ ve ‘Yemen Taşı’ isimleriyle de anılır.

En yaygın renkleri; beyaz, gri, kırmızı, kahverengi, mavi ve yeşildir. Her renkte bulunabildiği için piyasada çok fazla ısıl veya boyalı işlem ile renkleri canlandırılmış akik taşları satışa sunulur. Onun için bu konuda bilinçli davranmak, herhangi bir işleme tâbî tutulup tutulmadığını öğrenmek gerekir.

Akik Taşı Tarihi ve İslâmiyet’teki Önemi

İlk Çağ döneminden bu yana kullanılan Akik; dekoratif amaçla, süs eşyası ve mücevher yapımı için tercih edilmiştir.

Peygamber Efendimizin, hadis-i şeriflerinde bu taştan bahsettiği, Akik taşını yanında bulundurduğu bilinir.

Yine İslâmî kitaplar, Resûlullah’ın akik taşı yüzüğü taşıdığına inanılmaktadır..

Köklü bir geçmişe sahip olan Akik taşının tarihi milyarlarca yıl öncesine dayanır. Öyle ki, ilk defa Milat’tan önce 20 bin’li yıllarda keşfedilmiş olduğu düşünülmüştür.

Antik Mezopotamyalılar Akik taşını güç sembolü kabul ediyorlardı. (Mezopotamya; Babil, Sümer, Elam, Akad, Asur gibi en büyük ve eski medeniyetlerin doğup geliştiği bölgedir.)

Ticari işlemler için gerekli resmî belgelerde yer alan silindir mühürler yine Akik taşına oyularak yapılmıştır. Söz konusu mühürler, herhangi bir zarara uğramadan günümüze ulaşabilmeyi Akik taşının dayanıklılığına borçludur.

Antik Çin döneminde ise Akik taşının zihni arındırdığına inanılıyordu. Onu üzerinde taşıyan kişilere Çi‘sine kendi yüksek enerjisini verdiği söyleniyordu.

Orta Çağ zamanında ise Akik taşı öküzlerin boynuzlarına takılırdı. Bunun amacı hasatın verimli olmasını sağlamaktı.

Akik taşı ile ilgili efsanelerin bazılarında ise onun şimşek fırtınalarını, gök gürültülerini sakinleştirdiğinden söz edilmiştir.

Müslümanlar indinde de makbul tutulan bu taş, Tevrat’ta da zikredilmiştir.

Akik Taşı Ne İşe Yarar?

Doğal taşlara atfedilen faydaların bilim insanları tarafından kanıtlanmış olmadığı, tıpta genel kabul görmediği unutulmamalıdır. Bu durum Akik taşı faydaları için de geçerlidir.

Lâkin; çeşitli kaynaklara, mitolojilere, efsanelere ve kullananların tecrübelerine göre Akik’ in bu etkileri meşhur olmuştur. Şöyle ki;

Akik Taşı Anlamı Nedir? Akik Taşı Adı Nereden Gelir?

‘Akik’ kelimesi Arapça’dır. Bu sözcüğün anlamı ise; ‘ırmak, dere yatağı, vadi’ şeklindedir. Bu taş genellikle nehir yataklarında gözlemlendiği için böyle dendiği rivayet edilmiştir.

Akik sözcüğünün Avrupa dillerindeki karşılık geldiği ‘agatan’ (agate, Achat) kelimesi de Sicilya’da bulunan Achates nehir isminden gelir.

Akik Taşı Özellikleri:

 1. Beyazdan siyaha kadar çeşitli renklerde görülür.
 2. Kısmen şeffaf, yarı saydam, çoğu zaman mat / saydam halde bulunur. Renkli kısımları ışığı geçirir. Saydam olan yerleri çoğunlukla kuvars mineralinin yoğunlaştığı bölgelerdir.
 3. Öte yandan Akik taşı, kristalize olabilen bir yapıya sahiptir.
 4. Mükemmel bir simetri içerisinde, katmanlaşan mineral tortularından meydana gelmiş bantlarıyla muazzam bir kaliteye sahiptir.
 5. Magmatik kayaçlar ile yeraltı sularındaki silika tortularıyla bir kombinasyonu olarak oluşur.
 6. Güçlü bir iyileştirici olduğuna inanılan Akik taşı aynı zamanda terapi aracı olarak görülmüştür. Meditasyon uygulamalarında da kendine yer bulur. Doğanın ve Güneş’in enerjisini kullanan kişiye aktardığından söz edilmiştir.
 7. Özgül ağırlık 2,57 – 2,65 şeklindedir.
 8. Sertlik derecesi –dünyaca ünlü Mhos cetveline göre- 6,5-7 olarak belirtilir.
 9. Yarı kıymetli (semiprecious), parlak ve sert bir taş cinsidir.
 10. Deniz sahillerinde, bazalt damarları arasında, çöllerde ve ırmak yataklarında yumrular, münferit kütleler hâlinde gözlemlenir. Kesildiği zaman dışını kaplayan yeşil-kahverengi, koyu gri kabuğunun altında damarları ortaya çıkar. Bunlar tek merkezli daireler şeklindedir.
 11. Bazen yumruların ortasında bir boşluk olduğu, bunun içinde de su bulunduğu görülmektedir.
 12. Tarih boyunca; baston ve şemsiye sapı, mektup açacağı, kupa, kadeh, fincan yapımında kullanılmıştır.

Akik Taşının Faydaları Nelerdir?

 

Fiziksel Bakımdan Akik taşı Faydaları:

 1. Metabolizmanın daha düzgün çalışmasına yardımcı olduğu düşünülür.
 2. Erkeksi, güçlü enerjiye sahip olduğuna ilişkin bir görüş vardır. Bu yüzden cinsel güç ve üreme organları için yararlı olduğu savunulur.
 3. Gerginliği azalttığından, vücuda sıcaklık hissi verdiğinden söz edilir.
 4. Lenflerin sirkülasyonunu rahatlattığı, vücudu kuvvetlendirdiği, zindelik verdiği rivâyet edilmiştir.
 5. Akik taşı faydaları arasında ayrıca: 'Düşük tansiyonu normale döndürür. Kan basıncını dengeler. Çeşitli fiziksel hastalıklara şifalıdır.' tarzı söylentilere de rastlanmaktadır.

Psikolojik Bakımdan Akik taşı Faydaları:

 1. Tehlikelerden koruduğu rivayet olunmuştur.
 2. Nazara, karabasana, korkaklığa ve uykusuzluğa iyi geldiğinden söz edilmiştir.
 3. Gerçeklerin daha kolay farkına varmayı kolaylaştığına inanılmaktadır. 'Bu taş, insanın gözünü açar.' demişlerdir.
 4. İddiaya göre, Akik taşı yararları sayesinde kişinin uyumsuzluklarına son verir. Ruh ve beden arasında bir denge kurar.
 5. Stresi yok ettiği, vücudu fazla elektrik yükünden arındırdığı, zararlı enerjileri temizlediği kabul edilir.
 6. Kişinin insanlarla ve çevresiyle uyum sağlamasına yardım ettiği bildirilmiştir. Sosyalleşmeyi kolaylaştırdığına inanılır.
 7. Cesaretlendirdiği, korkuları yenmeye faydasının olduğu ileri sürülmüştür.
 8. 'Mantık gücünü, aklı, zekâyı geliştirir.' şeklinde bir söylenti vardır.
 9. İyimserlik hissi ve keyif verdiği ileri sürülmektedir.
 10. Çocukların cebine Akik taşı koymak önerilir. Bu taşın çocuğu olumsuz duygu ve düşüncelerden, kavgadan uzak tutacağına inananlar vardır.
 11. İşlerin daha başarılı olmasına katkıda bulunduğu, malı bereketlendirdiği düşünülmektedir.

 

Renklerine Göre Akik Taşı Özelliklieri ve Faydaları Nelerdir?

Akik taşının birbirinden farklı birçok renk seçeneği bulunur. Kendine has bir renge sahip taşların insan sağlığına yönelik saymakla bitmeyen faydaları dikkat çeker.Pek çok insan, benzersiz renklere sahip taşların sağlık açısından potansiyel faydalarını merak etmektedir. Akik taşının faydaları incelendiğinde fiziksel ve psikolojik avantajlar ortaya çıkmaktadır.

En yaygın bazı Akik taşı türleri şöyledir:

 1. Mavi Akik,
 2. Yosunlu Akik,
 3. Yeşil Akik,
 4. Kırmızı Akik,
 5. Çubuklu Akik,
 6. Ateş (Kahverengi)akik,
 7. Oniks (siyah) Akik,
 8. Ağaç akik.

Mavi Akik Taşının Özelliklieri ve Faydaları nelerdir?

Mavi akik taşı boğaz çakrası ile hizalanarak iletişim becerilerini geliştirir ve kendini ifade etmeyi sağladığı bilinmektedir.  Mavi akik taşı duyguları iyileştirdiği ve zihni sakinleştirdiği söylenmektedir. Ayrıca ruhun iyileşmesinde önemli bir rol oynar.

Yeşil Akik Taşının Özelliklieri ve Faydaları Nelerdir?

Yeşil akik taşı kalp çakrasını dengeleme ve sağlam karar vermeyi teşvik etme yeteneğiyle bilinir. Mavi akik taşı gibi  de ruhun iyileşmesinde önemli bir rol oynağı söylenmektedir

Kırmızı Akik Taşının Özelliklieri ve Faydaları Nelerdir?

Kırmızı Akik taşı negatif enerjiyi yakalar ve koruma sağlar. Yemen taşı olarak da adlandırılır ve İslam toplumunda önemli bir yere sahiptir. Bu yarı değerli taş, nazarın zararlı etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve özellikle Temmuz ayında doğan bireyler için faydalıdır. Tespih, mücevher ve aksesuar üretiminde düzenli olarak kullanılan taşın kullanımı eski Mısırlılara ve Romalılara kadar uzanmaktadır.

Beyaz Akik Taşının Özelliklieri ve Faydaları Nelerdir?

Beyaz akik taşı zihni uyanık tutma ve nazara ve olumsuzluklara karşı koruma özelliğine sahiptir. Bu taş aynı zamanda zihinsel ve mantıksal fakülteler arasındaki uyumu da teşvik eettiği söylenmektedir.

Akik Taşı Nerede Bulunur?

Bu taşın en fazla çıkarılmakta olduğu bölgeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Türkiye (Özellikle Yozgat, Erzurum, Ankara ve Eskişehir),
 • İtalya,
 • Çin,
 • Meksika,
 • Almanya,
 • Mısır,
 • Brezilya,
 • Hindistan,
 • Uruguay,

Akik Taşı Hangi Çakra ile Uyumlu?

Bu taş Sakral Çakra (Altın Karın Çakrası) ile uyumlu çalışır. Söz konusu çakra, üreme organlarını, mesaneyi ve bağırsakları kontrol eder. Vücudumuzun ikinci çakrası olup, testosteron ve östrojen hormonlarını, cinsel duyguları yönetir. Bedenin duygu merkezidir. Gücü, onuru, âdil olmayı temsil eder.

Akik Taşı Hangi Burcun?

Doğal taşlar genellikle bir ya da birkaç burç ile uyum sergiler. Akik taşı bu noktada en geniş yelpazeye sahip taşların başını çeker. Akik taşı 8 burç ile uyumlu olduğu bilinmekte olup bunlar şöyle sıralanabilir:

 1. Oğlak,
 2. Terazi,
 3. Başak,
 4. Aslan,
 5. Yengeç,
 6. İkizler,
 7. Koç

Akik Taşı Temizliği Nasıl Yapılır?

Taşınızın negatif enerjilerinden arınmasını ve size en iyi şekilde hizmet etmesini istiyorsanız düzenli temizlemelisiniz.

Bunun için aşağıdaki yöntemlerden birini uygulayabilirsiniz:

 1. Toprağa gömme,
 2. Tütsü yakıp Akik taşını yanında bekletme,
 3. Akan suyun altında üç-dört dk boyu –sabun kullanmadan- yıkama,
 4. Himalaya Tuz Lambasının çevresine yerleştirip beklemeye bırakma.

Akik Taşı Fiyatları

Renginden berraklığına kadar pek çok faktör Akik taşı fiyatı üzerinde etkilidir.

Sertlik derecesi, parlaklık, barındırdığı kusurlar ve pürüzler de bunlardan bazılarıdır.

Ayrıca; taşın saydamlığı, şekli, kalınlığı ve bunun gibi çeşitli unsurlar Akik taşı bileklik, Akik taşı kolye, Akik taşı yüzük gibi Akik taşı ürünlerinin fiyatlarını etkiler.

Siz de bu alandaki tüm ürünlerimizi inceleyip hem kendiniz hem sevdikleriniz için en doğru tercihi kolayca yapabilirsiniz.


Akik Taşı Ürünleri

Akik Taşı Kütle ₺34,60
Akik Taşı Kalem Kolye ₺54,73
Mavi Akik Taşı Kazık Kolye ₺74,86
Mavi Akik Taşı Dilim Kolye ₺99,53
Akik Taşı Kırık Dizi ₺86,49
Akik Taşı Dizi (8mm) ₺158,52
Mavi Akik Taşı Kolye ₺109,46
Siyah Akik Taşı Dizi ( 8 mm ) ₺92,16
Yosunlu Akik Taşı Ham Kütle ₺24,39
Akik Taşı Küpe ₺33,18