Doğal taşlar nasıl oluşur? Sorusunun cevabı değişik taş türlerine göre farklı cevaplanıyor. Öyleyse güzellikleriyle kendine hayran bırakan bu taşların hikâyesini öğrenerek, onlara yeniden hayran olmaya ne dersiniz?

Hazırsanız, doğal taşların gizemli dünyasına yolculuk başlasın!

Doğal Taş Nedir? Nasıl Oluşur?

Doğada kendi kendine meydana gelen ve birtakım işlemlerden geçirilerek kullanıma uygun hâle getirilen taşlara, doğal taş adı verilir. Ne var ki, doğal ortamda kendiliğinden ortaya çıkan taşların hepsi bu kategoriye girmez.

Bir taşı ‘doğal’ kabul edebilmek için; kendine özgü parlaklığı, güzelliği, kırılganlığı ve çeşitli özellikleri olmalıdır.

Doğal ve değerli taşlar etrafındaki negatif enerjiyi çekip kendi bünyesinde hapseder. Böylelikle çevrenin korunmasına ve sürdürülebilirliğe yardımcı olur. İnsanlar bu taşları üzerinde taşıdıkları zaman, yine söz konusu etkisini göstererek olumsuz enerjilerden uzaklaştırır. Bu sayede sağlığın muhafaza edilmesine ve stresin azaltılmasına katkıda bulunur.

Doğal Taş Oluşumu Nasıl Gerçekleşir?

Hiç, taş evlerde yaşamayı hayal ettiniz mi? Süs taşlarıyla bezeli takılarınız varsa bunlar size nasıl hissettiriyor?

Peki, bu taşlar acaba nasıl oluştu? Bunu düşündünüz mü? Kimbilir bunlar, insanlığa geçmişten ne haberler getirdiler?

En kadim ziynet ve inşaat malzemesi olarak karşımıza çıkan taşlar, estetik görünümüyle herkesi kendine çekmeyi başarır. Öyleyse gelin, üzerine sanatın ve mimarlığın inşa edilmiş olduğu taşların sırlarla dolu hikâyesine kulak verelim.

Çok eski dönemlere uzanan doğal taş oluşum süreci, metamorfizma ile bağlantılıdır. Bu, kısaca yüksek ısı ve basınç olarak tanımlanır.

Bu taşların meydana gelmesi milyonlarca yıllık uzun bir zaman gerektirir. Üstelik her doğal taşın başka kayaçlarda ve değişik mineraller vasıtasıyla ortaya çıktığı bir gerçektir. Bu sebeple her doğal taş ayrı özellikler taşır.

Bunun yanı sıra, doğal taş oluşumunda rol oynayan daha pek çok faktör vardır. Örneğin;

 1. Denizlerin kuruması,
 2. Magmatik hareketler,
 3. Oksitlenmeler,
 4. Sıcak soğuk tepkimeleri,
 5. Havadaki nem vb.

Herhangi bir doğal taş tükendi varsayalım. Yenisinin oluşabilmesi için onbinlerce asır geçmesi gerekecektir. Bundan dolayı böyle bir durumda insanlar o taşa yeniden, ancak laboratuvar ortamında üreterek kavuşabilir. Fakat imitasyon taşlar orijinal taşların yerini tutmayacaktır.

· Büyük patlama (Big Bang) Teorisine Göre Doğal Taşlar Nasıl Oluşmuştur?

Kısaca özetleyecek olursak, bu teori taşların oluşum sürecini şöyle açıklıyor:

 1. Gezegenler ve gök adalar, Hile elyum Hidrojen maddelerinden meydana gelir.
 2. Dünya, uzayda varlığına devam ederken bir kütle ile çarpışır ve bunun sonucunda büyük bir parça kopar. (Bunun ‘Ay’ olduğu düşünülür.)
 3. Dünya’nın ve Ay’ın yerkabukları kızgın bir eriyik hâline dönüşür.
 4. Bu gök cisimleri, doğal hareketlerle yıllar içerisinde soğumaya başlar.
 5. Böylece ilkel kayaçlar ortaya çıkar.
 6. Litosfer kabuğu yeryüzünün dış katmanını oluşturur.
 7. Meteorların düşmesi, sıcaklık değişiklikleri, depremler, volkanik lav akıntıları yer yüzeyini kırıp parçalar.
 8. Volkanik gazlar, lavlarla beraber yüzeye çıkar.
 9. Azot, karbondioksit ve su buharı dünyanın çevresinde atmosferimizi meydana getirir.
 10. Bu doğal oluşumların etkisiyle yavaş yavaş doğal taşların oluşum süreci şekillenir.
 11. Atomlar birleşerek minerallere dönüşür. Mineraller de bir araya gelip taşları vücuda getirir.

· Kayaç Oluşumu:

Travertenler, çakıl taşı ve kireç taşı sedimanter (tortul) kayaçlara örnektir. Bunlar, zaten var olan taşların ayrışmasıyla ve aşınmasıyla oluşur. Su-rüzgar etkisi de bu taşların oluşum sürecinde etkin rol oynar.

Göl ve deniz gibi yerlerde depolanan kalıntılar zaman içinde sertleşir. Bunun sonucunda tekrar taşlaşarak kayaçları meydana getirir. Tortul taşların yapısında fosiller bulunur. Altından kömüre, elmastan demire ve petrole kadar birçok maden ve yakıt, bu taşlar ile elde edilir.

· Başkalaşmış Taşların Oluşumu:

Doğal taş nasıl oluşur? Sorusunu cevaplarken, metamorfik taşların oluşumundan da bahsetmek isteriz. Mermer, şist, gnays ve benzeri taşlar bunlardan birkaçıdır.

Söz konusu taşların temelini oluşturan kalıntılar, ısının ve basıncın etkisiyle değişime uğrar. Sonuç olarak ise başkalaşmış taşlar ortaya çıkar.

· Magnetik Doğal Taşların Oluşumu:

Andezit, bazalt, granit bu taşlardan bazılarıdır. Bahsi geçen taşlara ayrıca, ‘püskürük taşlar’ denir. Bunlar; magmanın kristalleşip soğuması ve daha sonra katılaşması neticesinde oluşmuşlardır.

Doğal Taşların Tarihi

Bu taşların geçmişi Antik Çağ’a dayanır. Bazıları ise yakın zamanda keşfedilmiştir.

Yazılı kaynaklarda ilk adı geçen değerli taşlardan biri kuvars kristalleridir. Bu yüzden, ilk kullanılmış taşların kuvars ailesine ait olduğunu söylemek mümkündür.

Tarih boyunca doğal taşlar; ritüel, korunma, şifa, âyin, meditasyon ve çeşitli mistik amaçlarla kullanılmıştır. Pek çok değerli taşa ise mitolojik anlamlar yüklenmiş; bunlar Tanrılarla, Tanrıçalarla ilişkilendirilmişlerdir.

Doğal Taşlar Hakkında Genel Değerlendirme

Doğal taşlar nasıl oluşur? Diye araştırırken, taşların hayatımızda ne kadar eski bir yere sahip olduğunu görürüz. İnsanoğlu; taşları kullanarak mâbedler, saraylar, kaleler, tarihi eserler vücuda getirmiştir.

Yine taşlardan putlar ve heykeller yontmuş, bunlara tapınmayı seçmiştir. Taşlar sayesinde birçok âlet-edevât ve kap-kacak yapmış, böylece yaşamını devam ettirmeyi başarmıştır.

Her taş bize geçmişimizin doğal ortamını anlatır ve jeolojik tarihe ışık tutar. Siz de böylesine büyük bir değere hayatınızın her alanında yer vermek istiyorsanız, doğal taş ürünlerimizi tercih ederek şıklığınıza yeni bir boyut kazandırabilirsiniz.