Çistolit Taşı

Cihastolite taşı (Çiyastolite / Çistolit); genelde yeşil veya siyah çapraz şekilli inklüzyonlara sahip, orta koyu kahverengi renkli bir Endülit türüdür. Adı, Yunancadaki ‘Chiastos’ kelimesinden gelir. Bu ise; çapraz, haç işaretli, haç biçiminde gibi anlamlar taşır.

Çistolit Taşı

Çistolit Taşı Ürünleri

Çistolit Taşı Kütle ₺111,27

Bu yüzden söz konusu taş, ‘çapraz taşı’ diye de bilinir. İlk defa Çin’in Hunan Eyaletinde bulunmuştur.

Cihastolite (Çiyastolite) Taşı Özellikleri Nelerdir?

Bu, koruyucu bir taş olarak görülür. Kişileri negatif enerjilerden muhafaza ettiğine inanılan bu taşın, âdeta bir kalkan vazifesi üstlendiği ve güvendde hissettirdiği söylenir. Kendisini en yoğun ve zor günlerde bile güçlü hissetmek isteyenler bu taşın enerjisine başvurur.

Meditasyon esnasında da kullanılabilen bu taşın, kendimizi çevreleyen enerjilere odaklanmamızı sağladığı belirtilir. Geçmişteki önemli anıları ve ince detayları daha kolay hatırlamaya yardım ettiğini dile getirenler de vardır.

Cihastolite (Çiyastolite) Taşı Nereden Çıkarılır?

Aşağıdaki bölgeler, Çiyastolite yatakları bakımından zengindir:

 1. Avustralya,
 2. Fransa,
 3. İspanya,
 4. Brezilya,
 5. Sri Lanka,
 6. Rusya,
 7. Şili,
 8. Kanada

Cihastolite (Çiyastolite) Taşı Ne İşe Yarar?

Fiziksel ve ruhsal bakımdan çeşitli yararları olduğu üzerinde durulan bu taş, birçok ritüelde kendine yer bulur. Genel olarak, Cihastolite (Çiyastolite) faydaları şöyle ifade edilir:

Cihastolite Taşı (Çiyastolite Taşı) Ruhsal Yararları

 1. Bu taşı takı olarak kullanan kişilerin azim ve güç ile dolacağı rivâyet edilir.
 2. Denge taşı diye bilinen Çiyastolite, istikrar elde etmeye katkıda bulunur demişlerdir.
 3. Cilde temas etmesi hâlinde cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olduğundan bahsedilir.
 4. Sorunların üstesinden gelmeye yardım ettiği rivâyet olunmuştur.
 5. Kafa karışıklığına son vermesi, geniş açılardan bakmayı mümkün kılması da Cihastolite taşının faydaları arasında gösterilir.
 6. Bazıları bu taş hakkında şöyle bir görüşe sahiptir: Çiyastolite, değişime uyum sağlamayı kolaylaştırır ve bunun için kişiyi cesaretlendirir. Heyecan verici, belirsiz veya korkutucu değişimler karşısında sakin kalmayı başarmak bu taş sayesinde mümkündür. Çünkü Cihastolite, endişeleri yok eder ve korkuları ortadan kaldırır. Kişi, bu taşın titreşimleriyle –mânen- beslendiğini her an hisseder.
 7. Bazı kimseler ise, yolculuk yapacak olanların yanlarına bu taşı almasını önerir. Çiyastolite’in seyahat boyunca pozitif enerjisiyle yolcuyu koruyacağından söz eden bu kişiler, onun güvenli bir yolculuk için en iyi mânevî arkadaşlardan biri olduğu kanaatindedir.
 8. Bir başka inanış ise bu taşın mortaliteyi anlamaya katkı sağladığı yönündedir.
 9. Ölüm korkusunu azalttığı şeklinde bir söylenti mevcuttur.
 10. Birçokları ise Cihastolite taşının depresyondan kurtardığı, stres ile mücadeleyi desteklediği görüşündedir. Ayrıca onlar şöyle der: Çiyastolite; ruha, akla, kalbe ve bedene enerji vererek vücut ile zihin arasında tam bir denge kurar.
 11. Daha kolay ve doğru karar vermek isteyenler için de tavsiye edilmiştir.
 12. Zenginlik, refah, sakinlik, üretkenlik taşı olarak nitelendirilir.
 13. Kişiyi eskimiş düşünce kalıplarından, problem çözmesine engel olan durumların etkilerinden uzaklaştırdığı ise bir başka rivâyet olarak karşımıza çıkar.
 14. Denildi ki: Üzerinde Cihastolite taşını taşımaya devam eden kimse; bir konu hakkında daha net, âdil ve isabetli hüküm verir. Çünkü bu taş, enerjisiyle o kişiye durumun eksilerini ve artılarını görme, bütüncül bakış açısıyla değerlendirme imkânı tanır.

Cihastolite Taşı (Çiyastolite Taşı) Fiziksel Faydaları

 1. Kan basıncının düzenlenmesi üzerinde etkili olduğu savunulur. Kan dolaşımını hızlandırdığı iddia edilmektedir.
 2. Bağ dokulardaki ve kemiklerdeki hasarların onarımına destek olduğu söylenmektedir.
 3. Kemikleri ve dişleri güçlendirdiğine ilişkin bir rivâyet vardır.
 4. Gut, kas zayıflığı, sinir hasarı ve romatizma durumlarında şifalı olduğuna inanılmaktadır.
 5. Felç hastalığından muzdarip kişilerin kendini daha iyi hissetmesinde etkin rol üstlendiği görüşü hâkimdir.
 6. Emziren annelerde süt üretimini teşvik ettiğine dair bir inanış söz konusudur.
 7. Vücut ısısını dengelemesi Chiastolit taşı yararları içinde sayılır.
 8. Bağışıklığ kuvvetlendirdiğine yönelik söylentilere rastlamak mümkündür.

İkili İlişkilerde Cihastolite Taşının Yararları

Tüm bunların yanı sıra, Chiastolit taşı faydaları rasında ilişkilere olan etkilerinden de söz edilmektedir.

Şöyle ki:

 1. Gerginlik oluştuğu zaman bu taşın mekân ambiyansını olumlu yönde değiştirdiği, ortamı yumuşattığı dile getirilir.
 2. Kişileri sevgi ve barış enerjisiyle kuşattığı kabul edilen bu taşın, öfke kontrolü sağladığı söylenmiştir.
 3. Diğr bir rivâyete göre bu taş, kişiyi daha saygılı davranmaya, empati kurmaya yönlendirir.
 4. Partnerinize daha yakın olmak, birbirinize daha çok vakit ayırmak istiyorsanız aradığınız enerjiyi Çiyastolite taşında bulmanız mümkün olabilir.
 5. Duyguları keskinleştirdiği ve sezgisel yetenekleri artırdığı belirtilen bu taşın, savaşçı ruhu ortaya çıkardığı ifade edilir.
 6. Geçimsizliği uyuma dönüştürdüğü, suçluluk duygusundan arındırdığı düşünülmektedir.
 7. Bu taş hakkındaki söylentilerden bir başkası da şudur: Çiyastolite, gerçeği kabullenme ve her şeye rağmen mücadele etme gücü verir.

Çistolit taşı, Çiyastolite veya Cihastolite taşı diye de bilinir. Genellikle yeşil veya siyah renkte, çapraz şekilli inklüzyonları bulunan bu taşlar, Endülit grubuna mensuptur. Çistolit taşının esas rengi ise koyu kahverengidir.

İsmini, Yunanca bir sözcük olan ‘Chiastos’ kelimesinden alır. Bu kelimenin anlamları ise; ‘haç işaretli, çapraz, haç şeklinde’ olarak sıralanır. Bu nedenle kendisine ‘çapraz taşı’ da denilmiştir.

Çin’deki Hunan Eyaletinde keşfedilen bu taş, bugün mücevher yapımında ve dekoratif eşya imalatında kendine yer bulur.

Çistolit Taşı Nerede Bulunur?

Yaygın olarak, Çistolit taşı çıkarılan yerler şunlardır:

 1. Fransa,
 2. Brezilya,
 3. Avustralya,
 4. İspanya,
 5. Rusya,
 6. ABD,
 7. Kanada,
 8. Sri Lanka,
 9. Şili.

Çistolit Taşı Ne İşe Yarar?

Hiçbir doğal taşın fiziksel ya da ruhsal etkileri tıbbî bakımdan kesinlik taşımaz. Bu etkiler, mitolojik inançlara ve kullananların tecrübelerine göre bildirilen şeylerdir.

Koruyucu bir taş olduğuna inanılan Çistolit’in, negatif enerjilere karşı paratoner vazifesi gördüğü kabul edilir. Kendisini kullananlara güvende hissettirdiği belirtilen bu taşın, zor günlerde mânevî destekleyici olacağı savunulur.

Meditasyon uygulamalarında da sık sık kullanılan Çistolit taşı, kişinin etrafını saran pozitif enerjiye odaklanmasını sağlar demişlerdir.

Bunların yanı sıra, Çistolit taşı faydaları şu şekildedir:

Çistolit Taşı Fiziksel Faydaları

 1. Cilde temas etmesinin cilt sağlığını olumlu etkileyeceğine inanılır.
 2. Kan basıncının düzene girmesi konusunda yararlı olduğu savunulmaktadır.
 3. Dolaşımı hızlandırdığı iddia edilmiştir.
 4. Kemiklerde veya bağ dokusunda ortaya çıkan hasarların onarılmasına destek verdiği rivâyet olunmaktadır.
 5. Dişleri, kemikleri güçlendirdiği de bu taş ile ilgili iddialar içerisindedir.
 6. Romatizma, sinirlerde hasar, kas zayıflığı, gut hastalığı için şifalı olduğuna inananlar vardır.
 7. Felç hastalarının kendini iyi hissetmek için bu taşı kullanmaları tavsiye edilmektedir.
 8. Emziren anneler için de önerilen Çistolit taşı faydaları ile süt üretimini teşvik edici olarak görülmektedir.

Çistolit Taşı Ruhsal Faydaları

 1. Rivâyet edildi ki, bu taşı –kolye, bileklik gibi- herhangi bir takı olarak kullananlar mânen güç ile dolar. Daha azimli olur.
 2. Denge taşı adıyla da bilinen Çistolit’in istikrar elde etmeye yardımcı olduğu savunulmaktadır.
 3. Kişinin sorunlarını fark edip bunlarla daha kolay başa çıkmasına yardım ettiği söylenmektedir.
 4. Kafa karışıklığından kurtardığı belirtilen bu taş, iddiaya göre kişiye farklı bakış açıları kazandırır.
 5. Kimileri ise Çistolit taşı yararları konusunda şöyle bir görüşe sahiptir: Bu taş; kişiyi cesaretlendirir, değişime ayak uydurmayı kolaylaştırır. Korkutucu, belirsiz veya heyecan uyandıran değişimler karşısında sakinliği korumaya yardımcıdır. Titreşimleriyle insanı mânevî yönden besleyen bir taştır ve üzerinde bulunduranlar bunu her an hissedebilir.
 6. ‘Yolculuğa çıkmadan önce yanınıza bu taşı alırsanız pozitif enerjisi ile sizi korur.’ Şeklinde bir söylenti mevcuttur.
 7. Bir başka inanış da şudur: Düzenli olarak Çistolit taşını üstünde taşıyanlar ölümden korkmaz.
 8. Taş uzmanlarından bazıları şöyle demişlerdir: Çistolit ruha güç verir, zihin ile ruh arasındaki dengeyi sabit tutar.
 9. Bu taşın daha doğru ve hızlı karar verme noktasında da etkili olacağı dile getirilmektedir. Bu görüşü savunanlara göre Çistolit, olaylara bütüncül bakış açısıyla yaklaşma yeteneği kazandırır. Böylece kişi, bir durumun eksilerini ve artılarını birlikte değerlendirerek daha âdil ve isabetli hüküm verebilir.
 10. Başka bir rivâyet ise şöyledir: Üretkenlik, refah ve zenginlik taşı olduğundan söz edilen Çistolit, takı olarak kullanılır veya ortamda bulundurulursa bütün bu iyi şeyleri davet eder.

Çistolit Taşı Temizliği Nasıl Yapılır?

Toprağa gömmek veya başka bir doğal taşın yanında bekletmek suretiyle Çistolit taşınızı negatif enerjilerinden arındırmanız mümkündür. Yahut daha kolay bir yöntem olarak, taşı akan suyun altında yıkayabilirsiniz. Böylece kullanıma bağlı olarak üzerinde biriken kötü enerjiyi giderir ve yeniden pozitif enerjiyle dolmasını sağlarsınız.

Çistolit Taşı Fiyatları

Orijinal bir taş aldığınızdan emin olmak istiyorsanız, fiyatlandırma konusuna da önem vermelisiniz. Gerçek taşların değerinden çok daha ucuza satılmayacağını unutmamalı, kaliteyi ön planda tutmalısınız. Bu kapsamda, doğal taşların nasıl fiyatlandırıldığını bilmeniz önemlidir. Çistolit taşı fiyatları şu faktörler özelinde farklılaşır:

 1. Taşın renk seçenekleri,
 2. Büyüklüğünün, kalınlığının ve ağırlığının ne olduğu,
 3. Ne tür bir formda sunulduğu (Meselâ; dizi taş mı yoksa ham kütle mi?),
 4. Desen, doku ve yapı özellikleri,
 5. Pürüz-kusur-deformite durumları (Örnek vermemiz gerekirse; çizikler, baloncuklar, çatlamalar vesâire),
 6. Yaygınlık, değer, çıkarılmış olduğu yer vb..

Siz de Çistolit taşı fiyatı ve tüm özellikleri için sitemizi inceleyerek aradığınız ürüne saniyeler içinde ulaşabilirsiniz.

Çistolit Taşı Ürünlerine Göz At