Çakra nedir? 7 çakra noktaları hangileri? Çakralar ne işe yarar? Çakra; Asya kültürlerinde ve Hint felsefesinde kabul edilen görüşe göre, bedenimizde bulunan enerji bağlantı noktalarıdır. Bunlar biyofiziksel ve metafiziksel enerjileri kapsar.

Çakra Nedir?

Çakra kelimesi Sanskritçe kaynaklıdır. Sözcük anlamı itibariyle, ‘dönüş’, ‘çark’ ve ‘tekerlek’ manasına gelir. Çakra, Sanskritçe bir kelime olup "çarka" anlamına gelmektedir. Hinduizm ve Budizm inanç sistemlerinde kullanılan bir terim olan çakra, insan vücudunda bulunan ve enerji merkezleri olarak kabul edilen noktalara verilen isimdir. Bu enerji merkezleri, fiziksel bedenimizde bulunan sinir sistemleri, endokrin bezleri ve diğer organlarla ilişkilidir. Çakra sistemi, insanın ruhsal ve fiziksel sağlığını dengelemek ve iyileştirmek amacıyla kullanılan birçok yoga ve meditasyon tekniğinde de önemli bir role sahiptir.

Çeşitli inanışlara ve özellikle Hindu geleneklerine göre çakra, insan vücudunda yer alan enerji merkezleridir. Bu merkezlerin girdap biçiminde dönen enerji alanlarından meydana geldiğine inanılır. Ondan dolayı bunlara ‘çakra’ adı verilmiştir.

Çakra Ne Demek?

Çakra ne demek? Çakra, Sanskritçe kökenli bir kelime olup Hinduizm ve Budizm gibi doğu kültürlerinde önemli bir yere sahip olan enerji merkezlerini ifade etmektedir. Çakra kelimesi, "tekerlek" veya "döner enerji" anlamına gelmektedir. Bedenimizde bulunan yedi ana çakra, yaşam enerjisinin akışını temsil eder ve fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal sağlığımız üzerinde etkili olabilir.

Birinci Çakra: Kök Çakra (Muladhara)
Kök çakra, bedenimizin tabanında ve omurganın en altında bulunur. Güvenlik, stabilite ve temel ihtiyaçlar üzerinde etkilidir. Renk olarak kırmızıyı temsil eder.

İkinci Çakra: Sakral Çakra (Svadhisthana)
Sakral çakra, karın bölgesinde ve üreme organlarının hemen altında bulunur. Yaratıcılık, duygusal denge ve cinsellik üzerinde etkilidir. Renk olarak turuncuyu temsil eder.

Üçüncü Çakra: Güneş Çakra (Manipura)
Güneş çakra, göğüs kemiğinin hemen üstünde ve mide bölgesinde bulunur. Kişisel güç, özsaygı ve irade üzerinde etkilidir. Renk olarak sarıyı temsil eder.

Dördüncü Çakra: Kalp Çakra (Anahata)
Kalp çakra, göğüs bölgesinin ortasında ve kalp ile ilişkilidir. Sevgi, şefkat, bağışlama ve ilişkiler üzerinde etkilidir. Renk olarak yeşili temsil eder.

Beşinci Çakra: Boğaz Çakra (Vishuddha)
Boğaz çakra, boğaz bölgesinde ve iletişim üzerinde etkilidir. Kendini ifade etme, doğru iletişim kurma ve yaratıcılık üzerinde etkilidir. Renk olarak maviyi temsil eder.

Altıncı Çakra: Üçüncü Göz Çakra (Ajna)
Üçüncü göz çakra, alın bölgesinde ve içgörü, intuitif algı ve ruhsal farkındalık üzerinde etkilidir. Renk olarak indigo mavisi veya moru temsil eder.

Yedinci Çakra: Taç Çakra (Sahasrara)
Taç çakra, başın en üstünde ve ruhsal bağlantı, evrensel bilgelik ve ruhsal aydınlanma üzerinde etkilidir. Renk olarak moru veya beyazı temsil eder.

Çakraların dengeli olması, bedenimizdeki yaşam enerjisinin serbestçe akmasını sağlar ve fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal sağlığımızı destekler. Yoga, meditasyon, nefes egzersizleri ve reiki gibi uygulamalar çakraların denge ve uyum içinde çalışmasına yardımcı olabilir.

Çakraların dengesiz veya tıkalı olması durumunda ise fiziksel hastalıklar, duygusal dengesizlikler veya ruhsal sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bu nedenle çakraların dengelenmesi ve temizlenmesi önemlidir. Bu amaçla yapılan uygulamalar arasında çakra meditasyonları, taş terapisi, aromaterapi ve şifa çalışmaları bulunmaktadır.

Çakraların anlamı ve etkileri konusunda bilgi sahibi olmak, kendi bedenimizi ve ruhumuzu daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Doğu kültürlerinin binlerce yıllık bilgeliğiyle şekillenen çakraların modern dünyadaki önemi giderek artmaktadır. Kendimizi tanımak, içsel dengeyi sağlamak ve yaşam enerjimizi dengelemek için çakraların bilgisi ve uygulamaları önemli bir kaynak olabilir.

Çakraların Tanımı ve Kökeni

Çakralar, vücudun belirli noktalarında bulunan ve yaşam enerjisinin akışını düzenleyen enerji merkezleridir. Sanskritçe bir kelime olan “çakra”, “tekerlek” veya “dönen” anlamına gelir. Bu kavram, eski Hindistan’da yoga ve meditasyon uygulamalarıyla ortaya çıkmış ve zamanla modern alternatif tıpta da yerini almıştır.

Çakra Ne İşe Yarar?

İddiaya göre çakra noktaları, enerjiyi doğru bir şekilde kanalize eder ve bedenin ilgili alanlarına yönlendirir. Enerji akışını dengeleyerek fiziksel ve zihinsel süreçleri düzene sokar.

Çakraların bu etkileri gösterebilmesi için açık olmaları lâzımdır. Oluşacak bir dengesizlik enerji akışının duraklamasıyla sonuçlanır.

Her çakra belirli bölgeleri temsil eder. Bir çakranın tıkalı olması hâlinde mental, psikolojik ve bedensel problemler ortaya çıkar.

Çakra Sistemi

Çakra sistemi, vücudumuzda bulunan yedi ana enerji merkezinden oluşur. Her çakra, belirli bir renk, frekans ve sembolle ilişkilendirilmiştir. Ayrıca her çakranın belirli bir fiziksel, duygusal ve zihinsel etkisi olduğuna inanılır.

7 Çakra Nedir? Çakralar Ve Özellikleri Nelerdir?

Tüm çakraların farklı bir rengi, fonksiyonu ve konumu vardır. Buna göre, çakra nedir? Çakralar ve özellikleri? Sorusu hepsi için ayrı ayrı şöyle yanıtlanır:

1.   Kök Çakra:

En yoğun enerjili çakra olup, kuyruk sokumu bölgesinde yer alır. 1. Çakra olarak da bilinen Kök Çakra, dört yapraklı nilüfer çiçeği ile sembolize edilir. Rengi ise kırmızıdır.

 • Hayata bağlılık,
 • Güven duygusu,
 • Aidiyet,
 • Varoluşun temeli gibi konularla ilgilidir.
 • Bu çakra aktif olduğu takdirde kişi kendine ve çevresine güven duyar. Tıkalı olursa korku, endişe gibi duygular baş gösterir. Sindirim sistemi rahatsızlıkları ve maddi sıkıntılar da bu çakranın tıkanması hâlinde yaşanabilecek diğer olumsuzluklardan bazılarıdır.

2. Sakral çakra nedir? :

Göbek deliğinin 2 parmak altında konumlanan bu çakra turuncu renktedir. Sembolü ise 6 yapraklı nilüfer çiçeğidir.

 • Üretkenlik,
 • Haz duygusu,
 • Cinsellik,
 • Hayal gücü temsilcisidir.
 • Bu çakrada meydana gelen dengesizlikler kişinin hep suçluluk duymasına, kurban psikolojisi yaşamasına, karamsarlık hissetmesine yol açar. Öte yandan burada blokaj olması üreme, idrar yolları ve böbrek sorunlarına da zemin hazırlar.
 • Eğer Sakral çakra etkin ve doğru bir şekilde çalışıyor ise kendinizi kolay ifade edersiniz. Cinsel isteksizlik yaşamaz, sağlıklı birliktelikler kurarsınız.

3. Solar Pleksus çakra:

Göbek deliğimizin 3 parmak üstündedir. Sarı renkteki bu çakranın simgesi 8 yapraklı nilüfer çiçeğidir.

 • Empati,
 • Özsaygı,
 • Dayanıklılık,
 • Güç,
 • Cesaret,
 • İradenin sembolüdür.
 • Sürekli utanç duygusu yaşamak ve özgüven eksikliği bu çakranın bloke olduğuna işaret eder. Aşırı yorgunluk, ruh hâli değişimleri ve depresyon da buradaki blokajın belirtilerinden bazılarıdır.
 • Ayrıca söz konusu çakranın doğru çalışmıyor oluşu; ülser, pankreas sorunları, diyabet, karaciğer hastalıklarına sebebiyet verebilir.

4. Kalp Çakrası:

Göğüs kafesinin tam ortasındadır. Yeşil renge sahiptir. Bu çakra için kullanılan sembol ise 10-12 yapraklı nilüfer çiçeğidir.

 • Sevgi, aşk ve huzur ile ilişkilendirilir.
 • Akciğerler ve solunum yolları ile bağlantılıdır.
 • Bu çakranın aktif ve sağlıklı olması kişiye kendini daima sevgi dolu, huzurlu, dingin, barışçıl hissetme imkânı tanır.
 • Eğer Kalp çakra kanalları tıkanmış ise bireyde; küskünlük, öfke, hınç, kıskançlık, üzüntü, keder vb. duygular baş gösterir.

5. Boğaz Çakrası:

İsminden de anlaşılacağı üzere Boğaz üzerinde bulunur. 16 yaprağa sahip nilüfer çiçeğiyle simgelenen bu çakra, dürüstlüğü ve sağlıklı iletişimi ifade eder.

 • Boyun ağrısı, tiroid, ses telleri ve guatr bu çakrayla özdeşleştirilir.
 • Boğaz çakranız açık ise düşüncelerinizi dile getirmekte zorlanmaz, insanlarla iyi geçinirsiniz.
 • Açık sözlü olmaktan çekinmezsiniz.
 • Boğaz çakrasının kapalı olması kendinizi ifade ederken güçlük çekmenize neden olur. Devamlı yalan söylemeye ihtiyaç duyuyor, uzun süreli ilişkiler kuramıyorsanız bu çakranızdaki blokajın ortadan kaldırılması gerekiyor olabilir.

6. Alın Çakrası:

Alın çakra nedir? Sorusuna, ‘Üçüncü Göz Çakrası’ olarak yanıt vermemiz de mümkündür. Çiçeği 100 yapraklı nilüfer olup, rengi ise morumsu mavidir.

 • Duru görü,
 • Sezgiler,
 • İçsel bilgi,
 • Odaklanma becerisi,
 • Algılama gücü,
 • Telepati sembolü olarak görülür.
 • Bu çakranın sağlıklı çalıştığı kişilerde dengeli bir ruh hâli gözlemleneceği söylenir.
 • Sık sık hatalı kararlar aldığınızı, birçok olayın iç yüzünü göremeyerek yanıldığınızı düşünüyorsanız bu, Alın çakranızda blokaja delâlet eder.
 • Bahsi geçen çakranın tıkalı olması durumunda; işitme veya görme kaybı, sinüzit, baş ağrısı yaşayabilirsiniz.

7. Taç Çakra:

Bin yapraklı nilüfer çiçeği ve mor renk ile gösterilir. Kafamızın tepe noktasında bulunan çakradır.

 • İlâhî güç,
 • Öz benlik,
 • Ânı yaşama,
 • Bilinçli farkındalık,
 • Hayat amacı gibi kavramlarla bağdaştırılır.
 • Bu çakra bloke olursa maddi hususlara aşırı derecede bağlılık gelişeceği, kişinin kendini fiziksel dünyayla sınırlandıracağı söylenmiştir.
 • Kendine yabancılık, öğrenme zorluğu ve buna benzer sorunlarınız mevcutsa bu çakranızda tıkanıklık var demektir.

Çakra Dengelemesi

Çakraların dengeli ve uyumlu bir şekilde çalışması, insanın ruhsal ve fiziksel sağlığını koruması açısından önemlidir. Çakraların dengesiz veya tıkalı olması durumunda ise çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu nedenle çakra dengesini sağlamak için birçok farklı yöntem kullanılmaktadır. Bunlar arasında yoga, meditasyon, reiki, tai chi, aromaterapi, taş terapisi, renk terapisi ve şifa çalışmaları gibi teknikler bulunmaktadır.

Yoga ve meditasyon, özellikle çakra dengesini sağlamak için etkili yöntemler arasındadır. Belirli yoga pozları (asana) ve nefes teknikleri (pranayama), çakraları dengelemek ve aktive etmek için kullanılır. Meditasyon ise zihni sakinleştirerek çakraların enerjisini dengelemeye yardımcı olabilir.

Enerji merkezlerini dengelemek için kullanılan bir diğer yöntemdir. Bu teknikte uygulayıcı, ellerini belirli çakra noktalarına yerleştirerek enerji akışını dengelemeye çalışır. Aromaterapi ise çeşitli bitki özlerinin kullanılmasıyla çakraların dengelemesine yardımcı olabilir. Örneğin lavanta yağı, kalp çakrasını dengelemek için kullanılabilirken, portakal yağı sakral çakrayı dengelemeye yardımcı olabilir.

Çakraların Fonksiyonları ve Etkileri

Her çakra, fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlık üzerinde belirli etkilere sahiptir. Örneğin, kök çakra temel ihtiyaçlar ve güvenlik hissiyle ilişkilendirilirken, kalp çakrası sevgi ve şefkat duygularıyla bağlantılıdır.

Çakraların Dengeleme Yöntemleri

Çakraların dengelenmesi için yoga, meditasyon, reiki, kristal terapi gibi birçok yöntem bulunmaktadır. Dengeli bir çakra sistemi, genel bir iyilik hali ve daha yüksek bir bilinç düzeyine katkıda bulunur.

Modern Çağda Çakralar

Günümüzde çakralar, hem spiritüel hem de terapötik bir araç olarak kullanılmaktadır. Stres yönetimi, duygusal iyileşme ve kişisel gelişim alanlarında çakraların önemi giderek artmaktadır.

Çakra Nedir? Çakra Taşları Nelerdir? Genel Değerlendirme

Çeşitli inanç sistemlerine göre çakra, enerji bağlantı noktalarıdır. Fiziksel, ruhsal ve zihinsel sağlığı dengeler. Çakra taşları, 7 çakranın her birine atfedilen ve enerjilerini düzenlemekte kullanılan taşların isimleridir:

 • Muladhara: Kırmızı Turmalin
 • Svadhishthana: Flüorit
 • Manipura: Ametist
 • Anahata: Mermer
 • Vishuddha: Safir
 • Ajna: Lapis Lazuli
 • Sahasrara: Kuvars

Bu doğal taşlar, meditasyon ve reiki gibi tekniklerle kullanılabilir. Bu noktaların doğru çalışmaması pek çok sağlık sorununu ve psikolojik problemi beraberinde getirir. Örneğin; sinirlilik, güvensizlik, tedirginlik, vücut ağrıları, halsizlik bunlardan bazılarıdır.

Çakra nedir? Öğrendikten sonra, her çakra ile uyumlu doğal taşları da bilmek için blog bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz.