• Sırala:
 • Kaplan Gözü Taşı Çakra Bileklik - 8 mm
  29,95 
  Bu üründe kullanılan doğal taş boyutu: 8 mm
  Bu üründe kullanılan Kaplan Gözü Taşı harici 7 farklı doğal taş aşağıda belirtilmiştir
  1.Kök Çakra – HEMATİT TAŞI
  Kuy­ruk so­ku­mu üze­rin­de­dir. Bu­ra­da böb­rek üstü bez­le­ri var­dır. Böb­rek üstü bez­le­ri, her iki böb­rek üze­rin­de­dir ve beden sı­vı­la­rı­nın kim­ya­sal ya­pı­sı­nı kont­rol eder­ler.
  2.Alt Karın Çak­ra­sı (Sak­ral) – AKİK TAŞI
  Göbek de­li­ği­nin al­tın­da, karın böl­ge­sin­de­dir. Bu­ra­da yu­mur­ta­lık­lar, er­bez­le­ri ve pros­tat bezi var­dır. Bu çakra hem cin­sel, hem de ya­ra­tı­cı ener­ji­yi kont­rol eder.
  3.Mide Çak­ra­sı (Solar Plek­sus) – JASPER
  Gö­ğüs­le­rin al­tın­da göbek de­li­ği­nin üze­rin­de­dir. Bu­ra­da mide, ka­ra­ci­ğer, dalak gibi or­gan­lar bu­lun­mak­ta­dır. Salgı bezi ola­rak, mi­de­nin hemen ar­ka­sın­da pank­re­as var­dır. Pank­re­as en­sü­lin sal­gı­lar, bu da kan şe­ke­ri dü­ze­yi­nin den­ge­len­me­sin­de ve kar­bon­hid­rat­la­rın me­ta­bo­liz­ma­sı­nın kont­ro­lün­de önem­li rol oynar.
  4.Kalp Çak­ra­sı – AVENTURİN
  Gö­ğüs­le­rin or­ta­sın­da­dır. Bu­ra­da timüs bezi bu­lu­nur. Timüs be­zi­nin ça­lış­ma­sı ile ba­ğı­şık­lık sis­te­mi ara­sın­da yakın bir iliş­ki var­dır.
  5.Boğaz Çak­ra­sı – LAPİS LAZULİ TAŞI
  Önde gırt­lak çı­kın­tı­sın­dan baş­la­ya­rak boy­nun ar­ka­sın­da, omu­ri­lik so­ğa­nı­nın hemen al­tın­da son bulur. Bu­ra­da ti­ro­it bezi var­dır.
  6.Alın Çak­ra­sı (Üçün­cü Göz) – DUMANLI KUVARS TAŞI
  Alın üze­rin­de­dir. Bu­ra­da hi­po­fiz salgı bezi var­dır. Bu bezin iş­le­vi, bü­yü­me­yi ve me­ta­bo­liz­ma­yı kap­sa­yan hor­mon­la­rı sal­gı­la­mak­tır. Bu çakra hem fi­zik­sel, hem de spi­ri­tü­el an­lam­da görme ile doğ­ru­dan bağ­lan­tı­lı­dır.
  7.Taç Çakra – AMETİST TAŞI
  Başın üst kıs­mın­da bu­lun­mak­ta­dır. Bu­ra­da epi­fiz salgı bezi var­dır. İşlevi tıbbi açı­dan tam ola­rak ka­nıt­lan­ma­mış olsa da bü­yü­me ile il­gi­li ol­du­ğu sa­nıl­mak­ta­dır.
  ELASTİK YAPIDADIR YETİŞKİN KADIN VE ERKEKLER İÇİN UYGUNDUR

  86 adet stokta

 • Pembe Kuvars Taşı Çakra Bileklik - 8 mm
  29,95 
  Bu üründe kullanılan doğal taş boyutu: 8 mm
  Bu üründe kullanılan 7 farklı doğal taş aşağıda belirtilmiştir
  1.Kök Çakra – HEMATİT TAŞI
  Kuy­ruk so­ku­mu üze­rin­de­dir. Bu­ra­da böb­rek üstü bez­le­ri var­dır. Böb­rek üstü bez­le­ri, her iki böb­rek üze­rin­de­dir ve beden sı­vı­la­rı­nın kim­ya­sal ya­pı­sı­nı kont­rol eder­ler.
  2.Alt Karın Çak­ra­sı (Sak­ral) – AKİK TAŞI
  Göbek de­li­ği­nin al­tın­da, karın böl­ge­sin­de­dir. Bu­ra­da yu­mur­ta­lık­lar, er­bez­le­ri ve pros­tat bezi var­dır. Bu çakra hem cin­sel, hem de ya­ra­tı­cı ener­ji­yi kont­rol eder.
  3.Mide Çak­ra­sı (Solar Plek­sus) – JASPER
  Gö­ğüs­le­rin al­tın­da göbek de­li­ği­nin üze­rin­de­dir. Bu­ra­da mide, ka­ra­ci­ğer, dalak gibi or­gan­lar bu­lun­mak­ta­dır. Salgı bezi ola­rak, mi­de­nin hemen ar­ka­sın­da pank­re­as var­dır. Pank­re­as en­sü­lin sal­gı­lar, bu da kan şe­ke­ri dü­ze­yi­nin den­ge­len­me­sin­de ve kar­bon­hid­rat­la­rın me­ta­bo­liz­ma­sı­nın kont­ro­lün­de önem­li rol oynar.
  4.Kalp Çak­ra­sı – AVENTURİN
  Gö­ğüs­le­rin or­ta­sın­da­dır. Bu­ra­da timüs bezi bu­lu­nur. Timüs be­zi­nin ça­lış­ma­sı ile ba­ğı­şık­lık sis­te­mi ara­sın­da yakın bir iliş­ki var­dır.
  5.Boğaz Çak­ra­sı – LAPİS LAZULİ TAŞI
  Önde gırt­lak çı­kın­tı­sın­dan baş­la­ya­rak boy­nun ar­ka­sın­da, omu­ri­lik so­ğa­nı­nın hemen al­tın­da son bulur. Bu­ra­da ti­ro­it bezi var­dır.
  6.Alın Çak­ra­sı (Üçün­cü Göz) – DUMANLI KUVARS TAŞI
  Alın üze­rin­de­dir. Bu­ra­da hi­po­fiz salgı bezi var­dır. Bu bezin iş­le­vi, bü­yü­me­yi ve me­ta­bo­liz­ma­yı kap­sa­yan hor­mon­la­rı sal­gı­la­mak­tır. Bu çakra hem fi­zik­sel, hem de spi­ri­tü­el an­lam­da görme ile doğ­ru­dan bağ­lan­tı­lı­dır.
  7.Taç Çakra – AMETİST TAŞI
  Başın üst kıs­mın­da bu­lun­mak­ta­dır. Bu­ra­da epi­fiz salgı bezi var­dır. İşlevi tıbbi açı­dan tam ola­rak ka­nıt­lan­ma­mış olsa da bü­yü­me ile il­gi­li ol­du­ğu sa­nıl­mak­ta­dır.
  ELASTİK YAPIDADIR YETİŞKİN KADIN VE ERKEKLER İÇİN UYGUNDUR

  89 adet stokta

 • Sodalit Taşı Ay Şeklinde Kolye
  29,95 

  Sodalit / Sodalite Taşı mantık, akıl ve nirvana taşıdır. Kan basıncını dengeler ve duyguların paylaşımına yardımcı olur. Beyin gücünü arttırır. Koruyucu olarak kabul edilir. Mantığı sezgiyle birleştirir. Rasyonel düşünceyi, nesnelliği ve algıyı teşvik ettiği söylenir.

  Burçları:

  Yay

  Uyumlu Olduğu Çakra:

  3. Göz Çakrası, 5. Boğaz Çakrası

  Stokta yok

 • -28%LIMITEDSold Out
  Şekilsiz Yeşim Taşı Kolye
  40,00  28,95 

  Yeşim / Jade Taşı, iyileştirici taştır. Ruhu ve bedeni tüm hastalıklardan korur. Ayrıca hastalıkları iyileştirici özelliğe sahip olduğuna inanılır. Cepte ya da kolye olarak taşınan Yeşim Taşı zaman zaman enerjiyi şarj eder ve genel olarak hastalığa karşı korur. Ayrıca yeşim taşı masaj aletiyle yapılan uygulamaların cilde ve göz altı morluklarına iyi geldiği bilinmektedir.

  Burçları:

  İkizler, Balık, Boğa

  Uyumlu Olduğu Çakra:

  1. Kök Çakrası, 4. Kalp Çakrası

  Stokta yok

 • Turmalin Taşı Kazık Kolye
  27,95 

  Turmalin / Tourmaline Taşı, odaklanma taşıdır. Kişiyi amaçlarına odaklar ve konsantrasyonu arttırır. Sezgileri kuvvetlendirdiğine inanılır. 

  Turmalin Taşının bir diğer adı da gökkuşağı taşıdır. Pembeden yeşile doğru rengi değişir. Her bir taş içindeki mineral dengesine göre farklı renk yoğunlukları barındırır. Bu sebeple Turmalin Taşının kişiyi kötülüklerden koruyan sihirli bir taş olduğuna inanılır.

  Burçları: 

  Terazi, Boğa, Oğlak 

  Uyumlu Olduğu Çakra: 

  1. Kök Çakrası, 4. Kalp Çakrası 

   

  68 adet stokta

 • -20%LIMITEDSold Out
  Ham Sodalit Taşı Kolye
  35,00  27,95 

  Sodalit / Sodalite Taşı mantık, akıl ve nirvana taşıdır. Kan basıncını dengeler ve duyguların paylaşımına yardımcı olur. Beyin gücünü arttırır. Koruyucu olarak kabul edilir. Mantığı sezgiyle birleştirir. Rasyonel düşünceyi, nesnelliği ve algıyı teşvik ettiği söylenir.

  Burçları:

  Yay

  Uyumlu Olduğu Çakra:

  3. Göz Çakrası, 5. Boğaz Çakrası

  Stokta yok

 • -20%LIMITED
  Siyah Kyanit Taşı Kolye
  35,00  27,95 

   

  Ortalama En : 2 cm

  Ortalama Boy : 3,5 cm

  NOT: Zincir modeli stok durumuna göre farklılık gösterebilir, ortalama zincir uzunluğu 45 cm dir.

  Ürün Doğal Taş olduğundan  şekiller küçük farklılık gösterebilir

  16 adet stokta

 • Küçük Boy Hayat Ağacı Çakra Kolye
  27,95 

  Bu Üründe Kullanılan Doğal Taşlar:

  • Ametist
  • Sodalit
  • Akuamarin / Florit
  • Zebercet Peridot
  • Sitrin
  • Akik
  • Lal Garnet

  Stokta yok

 • -20%LIMITED
  Çakra Taşları Kolye
  35,00  27,95 

  Turkuaz / Turquoise Taşı, inanç taşı olarak bilinmektedir. Başarı ve inanç duygusu verir. Kandaki oksijen miktarını dengeler ve yaşam gücünü yükseltir. Tansiyon dengeleyici özelliği vardır.  

   

  1 adet stokta

 • Aventurin Taşı Bileklik – 8 mm / Faset Kesim
  26,95 

  Habbe Çapı : 8 mm

  Elastik yapıda olduğu için yetişkin kadın ve erkekler için uygundur

  3 adet stokta

 • Unakit Taşı Kalp Kolye
  26,95 

  Unakit Unakite Taşı, titreşim taşıdır. Yaydığı titreşimle daha iyi uyumanıza yardımcı olur. Psişik vizyonunuzu açarak görü yeteneğini açığa çıkarır. Daha iyi nasıl uyuyacağınızı merak ediyorsanız, bu daha iyi uyumaya yardımcı olacak ve aynı zamanda stresi azaltmaya yardımcı olacak iyileştirici kristallerden biridir. 

  Burçları: 

  Akrep 

  Uyumlu Olduğu Çakra:

  3. Göz Çakrası, 4. Kalp Çakrası

  3 adet stokta

 • Aventurin Taşı Damla Kolye
  25,00 

  Ortalama En : 2,5 cm

  Ortalama Boy : 3 cm

  NOT: Zincir modeli stok durumuna göre farklılık gösterebilir, ortalama zincir uzunluğu 45 cm dir.

  Ürün Doğal Taş olduğundan renk tonları  küçük farklılık gösterebilir

  Stokta yok

 • Lapis Lazuli Taşı Kolye
  25,00 

  Ortalama En    : 2 cm

  Ortalama Boy : 2,8 cm

   

  NOT: Zincir modeli stok durumuna göre farklılık gösterebilir, ortalama zincir uzunluğu 45 cm dir.

  Ürün doğal taş olduğu için renk tonları küçük farklılıklar gösterebilir

  1 adet stokta

 • Sodalit Taşı Kolye
  24,95 

  Sodalit / Sodalite Taşı mantık, akıl ve nirvana taşıdır. Kan basıncını dengeler ve duyguların paylaşımına yardımcı olur. Beyin gücünü arttırır. Koruyucu olarak kabul edilir. Mantığı sezgiyle birleştirir. Rasyonel düşünceyi, nesnelliği ve algıyı teşvik ettiği söylenir.

  Burçları:

  Yay

  Uyumlu Olduğu Çakra:

  3. Göz Çakrası, 5. Boğaz Çakrası

  8 adet stokta

 • Mavi Kyanit Taşı Kolye
  24,95 

   

  Ortalama En : 2,5 cm

  Ortalama Boy : 3,5 cm

   

  Ürünler doğal taş olduğu için renk tonları ve şekiller küçük  farklılıklar gösterebilir

   

  NOT: Zincir modeli stok durumuna göre farklılık gösterebilir, ortalama zincir uzunluğu 45 cm dir.

  94 adet stokta

 • -17%LIMITED
  Sitrin Taşı Kolye
  30,00  24,95 

  Sitrin / Citrine Taşı para ve başarı taşı olarak da bilinir. Metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermede yardımcı olur. Enerji eksikliğinde tamamlayıcı roldedir.  

  Burçları: 

  İkizler,Koç, Aslan 

  Uyumlu Olduğu Çakra:

  2. Karın Çakrası, 7. Taç Çakrası

  8 adet stokta

 • -17%LIMITED
  Küçük Boy Sodalit Taşı Pandül
  30,00  24,95 

  Sodalit / Sodalite Taşı mantık, akıl ve nirvana taşıdır. Kan basıncını dengeler ve duyguların paylaşımına yardımcı olur. Beyin gücünü arttırır. Koruyucu olarak kabul edilir. Mantığı sezgiyle birleştirir. Rasyonel düşünceyi, nesnelliği ve algıyı teşvik ettiği söylenir.

  Burçları:

  Yay

  Uyumlu Olduğu Çakra:

  3. Göz Çakrası, 5. Boğaz Çakrası

  Ürünler doğal taş olduğu için renk tonları küçük farklılık gösterebilir

  8 adet stokta

 • -17%LIMITED
  Küçük Boy Aventurin Taşı Pandül
  30,00  24,95 

   

  Ortalama Pandül Uzunluğu : 2,5 cm 

  Ortalama Zincir Uzunluğu : 20 cm

   

  Ürünler doğal taş olduğu için renk tonları küçük farklılık gösterebilir

  44 adet stokta

 • -17%LIMITED
  Lapis Lazuli Taşı Kolye
  30,00  24,95 

  Ortalama En : 1,5 cm

  Ortalama Boy : 2,5 cm

  NOT: Zincir modeli stok durumuna göre farklılık gösterebilir, ortalama zincir uzunluğu 45 cm dir.

  Ürünler doğal taş olduğu için renk tonları küçük farklılıklar gösterebilir

  1 adet stokta

 • -17%LIMITED
  Sodalit Taşı Bileklik (8 mm)
  30,00  24,95 

  Sodalit / Sodalite Taşı mantık, akıl ve nirvana taşıdır. Kan basıncını dengeler ve duyguların paylaşımına yardımcı olur. Beyin gücünü arttırır. Koruyucu olarak kabul edilir. Mantığı sezgiyle birleştirir. Rasyonel düşünceyi, nesnelliği ve algıyı teşvik ettiği söylenir.

  Burçları:

  Yay

  Uyumlu Olduğu Çakra:

  3. Göz Çakrası, 5. Boğaz Çakrası

  4 adet stokta

 • -17%LIMITED
  Aventurin Taşı Kalp Kolye
  30,00  24,95 

  Ortalama En : 2,5 cm

  Ortalama Boy : 2,5 cm

  NOT: Zincir modeli stok durumuna göre farklılık gösterebilir, ortalama zincir uzunluğu 45 cm dir.

  Ürün Doğal Taş olduğundan renk tonları küçük farklılık gösterebilir

  1 adet stokta

 • Mavi Aventurin Taşı Ay Şeklinde Kolye
  24,95 

  Ortalama En : 2 cm

  Ortalama Boy : 2,5 cm

  NOT: Zincir modeli stok durumuna göre farklılık gösterebilir, ortalama zincir uzunluğu 45 cm dir.

  Ürün Doğal Taş olduğundan renk tonları küçük farklılık gösterebilir

  Stokta yok

 • Büyük Boy Hayat Ağacı Çakra Kolye
  24,95 

  Bu Üründe Kullanılan Doğal Taşlar:

  • Ametist
  • Sodalit
  • Akuamarin / Florit
  • Zebercet Peridot
  • Sitrin
  • Akik
  • Lal Garnet

  1 adet stokta

 • -17%LIMITEDSold Out
  Aventurin Taşı Kolye
  30,00  24,95 

  Ortalama En    : 2 cm

  Ortalama Boy : 2,8 cm

   

  NOT: Zincir modeli stok durumuna göre farklılık gösterebilir, ortalama zincir uzunluğu 45 cm dir.

  Ürün doğal taş olduğu için renk tonları küçük farklılıklar gösterebilir

  Stokta yok

 • -17%LIMITED
  Siyah Turmalin Taşı Kolye
  30,00  24,95 

  Turmalin / Tourmaline Taşı, odaklanma taşıdır. Kişiyi amaçlarına odaklar ve konsantrasyonu arttırır. Sezgileri kuvvetlendirdiğine inanılır. Kullanan kişinin amaçlarına ulaşmak için gereken odaklanma yeteneğini arttırır. Duygusal iniş çıkışları dengeler. Zihni güçlendirir ve karmaşık düşüncelerden uzaklaştırır. 

  Burçları: 

  Terazi, Boğa, Oğlak 

  Uyumlu Olduğu Çakra: 

  1. Kök Çakrası, 4. Kalp Çakrası 

  30 adet stokta

 • -17%LIMITED
  Ham Sitrin Taşı Kolye
  30,00  24,95 

  Sitrin / Citrine Taşı para ve başarı taşı olarak da bilinir. Metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermede yardımcı olur. Enerji eksikliğinde tamamlayıcı roldedir.  

  Burçları: 

  İkizler,Koç, Aslan 

  Uyumlu Olduğu Çakra:

  2. Karın Çakrası, 7. Taç Çakrası

  9 adet stokta

 • -17%LIMITED
  Sitrin Taşı Kolye
  30,00  24,95 

  Sitrin / Citrine Taşı para ve başarı taşı olarak da bilinir. Metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermede yardımcı olur. Enerji eksikliğinde tamamlayıcı roldedir.  

  Burçları: 

  İkizler,Koç, Aslan 

  Uyumlu Olduğu Çakra:

  2. Karın Çakrası, 7. Taç Çakrası

  1 adet stokta

 • Orta Boy Hayat Ağacı Çakra Kolye
  24,95 

  Bu Üründe Kullanılan Doğal Taşlar:

  • Ametist
  • Iyolit
  • Akuamarin
  • Zebercet Peridot
  • Sitrin
  • Akik
  • Lal

  Stokta yok

 • Hayat Ağacı Doğal Taş Kolye
  24,95 

  Bu Üründe Kullanılan Doğal Taşlar:

  1 Ametist
  2 Kuvars
  3 Lapis
  4 Aventurin
  5 Sitrin
  6 Akik
  7 Jasper

  17 adet stokta

 • Aventurin Taşı Bileklik – 6 mm
  22,95 

  Habbe Çapı : 6 mm

  Elastik yapıda olduğu için yetişkin kadın ve erkekler için uygundur

  5 adet stokta

 • Lapis Lazuli Taşı Hayat Ağacı Kolye
  22,95 

  Ortalama Çap : 2,8 cm

  NOT: Zincir modeli stok durumuna göre farklılık gösterebilir, ortalama zincir uzunluğu 45 cm dir.

  Ürünler doğal taş olduğu için renk tonları küçük farklılıklar gösterebilir

  Stokta yok

 • -8%LIMITED
  Zebercet Peridot Taşı Hayat Ağacı Kolye
  25,00  22,95 

  Zebercet / Peridot Taşı, iletişim taşıdır. Kişinin çevresiyle iletişimini düzenler. Beden-zihin dengesini sağlar, pozitif düşünceyi arttırır.

  Zebercet taşı dünyada Peridot adıyla bilinmektedir. Peridot adı adı Yunanca “zenginlik veren” anlamına gelen “peridona” kelimesinden türetilmiştir. Renginden dolayı, olivin, zeytin, krizolit ve zeytuni taşı da denilen zebercet taşı, çok eski zamanlardan beri takı ve mücevher yapımında kullanılan değerli taşlardandır.   

  Burçları: 

  İkizler, Başak, Terazi 

  Uyumlu Olduğu Çakra:

  4. Kalp Çakrası

  8 adet stokta

 • 1
 • 2

Close
Price:
Reset
Filtreleri Sıfırla
Filtreleri Sıfırla
Menü
Close

Sepetim

Close

Beğendiklerim

Seni görmek ne güzel !

Kişisel verileriniz, bu web sitesindeki deneyiminizi desteklemek, hesabınıza erişimi yönetmek ve sitemizde açıklanan diğer amaçlar için kullanılacaktır. gizlilik ilkesi.

Zaten üye misiniz?

Close

Categories